Luisterboek illustraties
Luisterboek-illustraties behorende bij het luisterboek De Nieuwe WereldOrde

De eigen illustraties zijn wereldwijd als intellectueel eigendom door de auteur vastgelegd.