Boekreviewers.nl

                                                      

Gratis lezen voor Villa Pardoes.


Boekreviewers.nl is een onderdeel van ClusterEffect. De review-service van Boekreviewers.nl houdt in dat een boek of e-boek door de schrijver/uitgever gratis wordt gezonden ter review aan een lezer met tussenkomst van Boekreviewers.nl.De lezers ontvangen naast het gratis (e)boek € 2,50 als leesvergoeding voor zijn of haar review, die op vijf websites van boekhandelaren geplaatst dient te worden.
                 
Voor alle duidelijkheid: ik, schrijvers/uitgevers, noch ClusterEffect of Boekreviewer.nl hebben invloed op de strekking van de reviews, die al dan niet onder nicknames worden geplaatst.

Reviewers kunnen er ook voor kiezen hun leesvergoeding over te laten maken aan Villa Pardoes.