HET OGENOOTSCHAP:

Het lidmaatschap van het OgenOOtschap is gratis totdat er 100.000 leden zijn.
Vervolgens bedragen de kosten 60 O. per jaar.

Geef je op als lid en schrijf mee aan de
Aanmeldingen kunnen via 'Contact' worden doorgeven.

Het OgenOOtschap en het Osisme zijn uitvoerig beschreven in 'De Nieuwe Grondwet', 'De Laatste Profeet' en 'De Laatste Profeet en de Giganten'. 'De Laatste Profeet op Gliese' en 'Het Laatste Testament, deel1'.

Voor Engelse vertalingen zie: 'The Last Prophet' en 'The New Constitution according to Osism'.